Ujian KD IV MK Adm. Keuangan Negara, Prodi Adm. Negara, Kelas B, akan dilaksanakan pada hari Kamis, tgl. 29 Desember 2011, pada jam kuliah. Terima kasih.